Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika


W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej".

Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł

Kurs Ratownika WOPR

Etap I szkolenia ratownika wodnego/dawny MR WOPR/ - 18 godzin. 

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 12 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

 • przepłynie dystans 200 m
 • przepłynie dystans 5 m pod lustrem wody
 • przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach
  z pracą NN do żabki/bez pracy RR/, łącznie dystans 50 m, po 25 m każdym sposobem

Etap II szkolenia ratownika wodnego/dawny R WOPR/ - 18 godzin. 

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

 • przepłynie, stylem dowolnym dystans 100 m w czasie do 1: 50sek
 • przepłynie dystans 200 m (jak na Kartę pływacką)
 • przepłynie dystans 15 m pod lustrem wody
 • przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do żabki /bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m, po 50 m każdym sposobem/.

 Etap III szkolenia ratownika wodnego – 27 godzin

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 17 rok życia i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący: 

 • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 08,00 min.
 • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie
 • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka/sposobem ratowniczym/ z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1min. 
 • przepłynięcie, po skoku startowym stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do stylu klasycznego/bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m/po 50 m/ 
 • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się/

Istnieje możliwość łączenia etapów - I + II + III

termin kursu miejsce kursu cena kursu
I Zjazd

30.11-02.12.2018

II Zjazd

07.12-09.12.2018

III Zjazd

14.12-16.12.2018

Woj.Małopolskie-Kraków - kurs w formie weekendowej Młodszy Ratownik WOPR 350 zł
Ratownik WOPR 450zł  
09-16.02.2019 Woj. Łódzkie- Zduńska Wola - kurs w formie stacjonarnej Młodszy Ratownik WOPR 350 zł
Ratownik WOPR 450 zł

 

   
     

 


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH