Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika

Kurs na sternika motorowodnego

kurs sternika motorowodnego

* uprawnienia sternika motorowodnego pozwalają na: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy (w tym skuterów wodnych) oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba poniżej 12 m po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Wymagania do odbycia kursu na sternika motorowodnego: ukończony 14 rok życia i zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich),

Cena egzaminu 250 zł dla uczniów bądź studentów do 26 roku życia zniżka 50%

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego?

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej, zdający w ciągu 90 minut musi odpowiedzieć na 75 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w teście jednokrotnego wyboru.

W części praktycznej egzaminowany potwierdza swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Zapewniamy:

ZAPRASZAMY NA KURSY I EGZAMINY W KAŻDY WEEKEND !!!

Grupy zorganizowane od 4 osób terminy ustalane indywidualnie: Cena 290 zł/os +250 zł egzamin

PAKIETY:

1. Kurs sternika motorowodnego+Kurs żeglarza jachtowego=900 zł + egzamin

2. Kurs sternika motorowodnego+Kurs żeglarza jachtowego+Licencja na holowanie= 1000 zł + egzamin

Termin kursu Miejsce kursu Cena Kursu
30-31.03.2019 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
13-14.04.2019 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
27-28.04.2019 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
02-03.05.2019 Woj. Małopolskie Jezioro Żywieckie/Jezioro Mucharskie 450 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
04-05.05.2019 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
04-05.05.2019 Woj. Małopolskie -Kraków- Bagry Krakowskie 450 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
11-12.05.2019 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
01-02.06.2019 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
22-23.06.2019 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
28-29.06.2019 Woj. Małopolskie- Kraków- Bagry Krakowskie 450 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
29-30.06.2019 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
20-21.07.2019 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
03-04.08.2019 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

15.08.2019

18.08.2019- egzamin

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
24-25.08.2019 Woj. łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 240.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:120.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej". Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł
W roku 2019 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi kabinowej typu RIB o długości od 6 do 7 m z wyposażeniem specjalistycznym  oraz przyczepą podłodziową dla Zduńskowolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". Całkowity koszt zadania: 300.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:150.000,00zł www.zainwestujwekologie.pl
W roku 2016 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup zestawu ratownictwa wodnego". Całkowity koszt zadania: 200.000,00zł. Dotacja NFOŚiGW w Warszawie:100.000,00zł