Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika


W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej".

Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł

Kurs na sternika motorowodnego

kurs sternika motorowodnego

* uprawnienia sternika motorowodnego pozwalają na: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy (w tym skuterów wodnych) oraz prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba poniżej 12 m po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Wymagania do odbycia kursu na sternika motorowodnego: ukończony 14 rok życia i zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich),

Cena egzaminu 250 zł dla uczniów bądź studentów do 26 roku życia zniżka 50%

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego?

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej, zdający w ciągu 90 minut musi odpowiedzieć na 75 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w teście jednokrotnego wyboru.

W części praktycznej egzaminowany potwierdza swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Zapewniamy:

Termin kursu Miejsce kursu Cena Kursu
23-25.03.2018 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 350 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

17-18.03.2018

 Woj. Małopolskie KRAKÓW 450 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
13-15.04.2018 Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 400 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
01-03.05.2018 Woj.Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki 400 zł +egzamin (250zł/125zł)


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH