Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika


W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej".

Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł

Kontakt

Dane kontaktowe:

email: biuro@kurs-ratownika.pl

Patryk - 513-771-763

Piotr - 501-288-106

Biuro - 536-068-757

Adres do korespondencji:

Zduńskowolskie WOPR
98-220 Zduńska Wola
ul. Ogrodowa 8/27

nr. konta bankowego: 92 9279 0007 0034 1262 2000 0010Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH