Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika

Kurs Ratownika Wodnego

kurs ratownika wodnego

Szkolenie Ratownika Wodnego – 68 godzin.
wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

termin kursu miejsce kursu cena kursu

12-19.01.2019

Woj. Małopolskie - Kraków - kurs w formie stacjonarnej 1090zł + Nocleg

I Zjazd

25.01-27.01.2019

II Zjazd

01-03.02.2019

III Zjazd

08-10.02.2019

 

Woj. Mazowieckie -Warszawa - kurs w formie weekendowej 1090zł + Nocleg

09-16.02.2019

Woj. Łódzkie -Zduńska Wola - kurs w formie stacjonarnej 1090zł + Nocleg

29.04-05.05.2019

Woj. Małopolskie - Kraków - kurs w formie stacjonarnej 1090zł + Nocleg

24.06-30.06.2019

Woj. Łódzkie -Zduńska Wola - kurs w formie stacjonarnej 1090zł + Nocleg

22-29.06.2019

Woj. Małopolskie-Kraków-kurs w formie stacjonarnej 1090zł +  Nocleg

22-28.07.2019

Woj. Łódzkie - Ostrów Warcki/ Zbiornik Jeziorsko -kurs w formie obozu 1090zł +  Nocleg

19-25.08.2019

Woj.Łódzkie -Zduńska Wola-kurs w formie stacjonarnej 1090zł +  Nocleg

 


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej". Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł
W roku 2016 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup zestawu ratownictwa wodnego". Całkowity koszt zadania: 200.000,00zł. Dotacja NFOŚiGW w Warszawie:100.000,00zł