Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika


W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej".

Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł

Kurs Ratownika Wodnego

kurs ratownika wodnego

Szkolenie Ratownika Wodnego – 68 godzin.
wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

termin kursu miejsce kursu cena kursu

  25.06-01.07.2018

Woj. Łódzkie -Zduńska Wola - kurs w formie stacjonarnej 1090zł + Nocleg

16.07-22.07.2018

 

Woj. Małopolskie-Kraków-kurs w formie stacjonarnej 1290zł +  Nocleg

30.07-05.08.2018

Woj. Wielkopolskie -Ślesin Wola-kurs w formie stacjonarnej 1090zł +  Nocleg

20.08-26.08.2018

 

Woj.Łódzkie -Zduńska Wola-kurs w formie stacjonarnej 1090zł +  Nocleg

 


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH