Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika


W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej".

Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł

Kurs Instruktora WOPR

kursy na instruktora wopr

Instruktorem Ratownictwa Wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, jest osoba, która:

1. Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 – godzinnym).

2. Zaliczy egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu:

3. Jeśli nie jest ratownikiem wodnym – zaliczy egzamin praktyczny (identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny).

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia instruktorów:

1. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę pełnoletnią.

2. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.

3. Kursy dla instruktorów realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnego turnusu szkoleniowego.

4. Kandydaci na instruktorów są zobowiązani do:

5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

6. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.

termin kursu miejsce kursu cena kursu

14-16.02.2019

Woj. Łódzkie - Zduńska Wola 1000 zł + Nocleg

 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH