Kurs Ratownictwa WOPR

wybierz kurs

wiadomość

imię i nazwisko

nr. telefonu

e-mail

wyślij
logo kurs ratownika


W roku 2017 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowało zadanie pod nazwą "Zakup łodzi patrolowo - ratunkowej".

Całkowity koszt zadania: 130.000,00zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi:52.000,00zł

Patent Żeglarza Jachtowego

Patent Żeglarza Jachtowego

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.
*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

Cena egzaminu 250 zł dla uczniów bądź studentów do 26 roku życia zniżka 50%

Jak wygląda egzamin na Żeglarza Jachtowego?

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej, zdający w ciągu 90 minut musi odpowiedzieć na 75 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w teście jednokrotnego wyboru.

W części praktycznej egzaminowany potwierdza swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi żaglowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Zapewniamy:Termin kursu Miejsce kursu Cena Kursu

I Zjazd

20-22.07.2018

II Zjazd

27-29.07.2018

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej

750 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

I Zjazd

10-12.08.2018

II Zjazd

17-19.08.2018

 

 

Woj.Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

Kurs w formie weekendowej

750 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )

I Zjazd

08-09.09.2018

II Zjazd

15-16.09.2018

Woj. Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie weekendowej

750 zł + egzamin ( 250zł/ 125zł )
10-14.09.2018

Woj.Łódzkie Zbiornik Jeziorsko Port Ostrów Warcki

kurs w formie stacjonarnej

750 zł +egzamin (250zł/125zł)


Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH